Децата в студията са разпределени в групи (подготвителни и концертни), съобразени с възрастта и продължителността на занимание в студията. Всяка група има свой репетиционен график и репертоар. Заниманията включват формиране на  вокална техника и певчески навици, работа с микрофон, солфеж, сценично поведение, възможност както за групова, така и за солова изява.
   Репертоарът  на  ВС ”Усмивка” включва песни от детския забавен жанр, песни в поп и джаз стил (по-големите възрастови  групи), обработки на песни от българския фолклор. Той не се подбира самоцелно, а е съобразен с  желанията  и музикалните възможности на децата, с  концертната дейност на студията. През годините с ВС „Усмивка” работят композиторите: Андрей Дреников, Емил Струнджев, Светослав Лобошки, Валентин Пензов, Дора Драганова, Стефан Рибаров, Димитър Кърнолски,  Борис Карадимчев, Юлиян Слабаков, Момчил Колев.
"Усмивка" дава възможност на децата да се докоснат до музиката в цялото й разнообразие и богатство.